Kommuneloven § 14-17 og § 14-18 – Avdrag på videreutlån (Husbanken – startlån)

Bergen kommune har stil spørsmål om lovligheten av Husbankens avdragsvilkår til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert:

Kommuneregnskap

Bergen kommune har stilt følgende spørsmål:
1. Er Husbankens nye krav om bruk av nedbetaling av videretildelingsmidler i samsvar med kommuneloven?
2. Er kravet innenfor den myndighet som Husbanken allerede er gitt eller kreves det i så fall en endring i forskrift om lån fra Husbanken?
3. Er det hjemmel i kredittlovgivningen for et slikt utvidet krav på avdrag utover det som fremgår av nedbetalingsplaner som fulgte låneavtalene?