Generalsekretær i NKK, Asbjørn O. Pedersen og NKKs styreleder Gerd Signe Eieland ønsker velkommen til jubileum i desember 2019.

9. desember 2019 fyller NKK 100 år

– du inviteres til jubileumsfest og konferanser!

9. desember 2019 fyller NKK 100 år

– du inviteres til jubileumsfest og konferanser!

d
t
m
s

Kemnerkonferansen 2019

– Oslo 9. og 10. desember

NKK har gjennom snart 100 år jobbet for å øke faglig kunnskap og kompetanse innen skatt og kommunalt regnskap. 9. desember fyller vi 100 år og markerer dagen med jubileumsfest og konferanser to dager til ende, og du er invitert.

Pump, prakt og kunnskap
Kemnerkonferansen arrangeres i år parallelt med Regnskapskonferansen på nye Clarion Hotel The HUB i Oslo. Første konferansedag avsluttes med en 100 års markering utenom det vanlige. Konferanseprogrammene jobbes det fortløpende med, men allerede nå har vi foredragsholdere fra Skatteetaten og Oslo kemnerkontor på programmet. Følg med, eller meld deg på allerede i dag!

Program – Kemnerkonferansen

Mandag 9. desember

09.00 Registrering, m/ kaffe

10.00 Åpning

10.15 Hvordan redusere handlingsrommet til de kriminelle ved hjelp av kemnerens – innfordring og kontroll – virkemidler ved foredragsholdere fra Oslo kemnerkontor

11.15 Hvordan redusere handlingsrommet til de kriminelle ved hjelp av kemnerens – innfordring og kontroll – virkemidler fortsetter

12.15 RPA – hva nå? Nye muligheter knyttet til digitalisering av skatteoppkreverne», ved Øystein Hillestad, Oslo kemnerkontor

13. 00 Lunsj

14.15 RPA – hva nå? Nye muligheter knyttet til digitalisering av skatteoppkreverne», fortsetter

15.15 God skatteinnkreving har alltid vært lokale øyne – kemnerens historie, ved advokat Jan Grønnerud

16.15 God skatteinnkreving har alltid vært lokale øyne – kemnerens historie fortsetter

17.00 Slutt for dagen

19.00 NKK inviterer til apertiff

19.30 NKK feirer 100 år – festmiddag

Tirsdag 10. desember

09.00 Regnskapsbransjen i et bærekraftig fugleperspektiv inn i fremtiden, ved Håkon Skaug, Kraby Konsølting

10.00 Slik blir din nye pensjon, ved Vidar Pedersen, Aon

11. 00 SAF-T unødvendig byråkrati – eller uante forretningsmuligheter?, ved Steve Cole, Prisolve AS

12.15 Politikk utenfor Ring 3, ved Eivind Undrum Jacobsen, journalist i NRK Nordland

13.00 Lunsj

14.15 Vi åpner den tiende luken i adventskalenderen, og hvem kommer ut?

15.00 Slutt

Pris

Medlemmer:

A: Konferansen, full pensjon og overnatting i enkeltrom,
kr. 6 400,-

B: Konferansen og lunsj – ikke overnatting, kr. 5 100,-

C: Konferansen, lunsj og festmiddag – ikke overnatting, kr. 5 600,-

Ikke-medlemmer

A: Konferansen, full pensjon og overnatting i enkeltrom,
kr. 6 900,-

B: Konferansen og lunsj – ikke overnatting, kr. 5 600,-

C: Konferansen, lunsj og festmiddag – ikke overnatting, kr. 6 100,-

Kurstid
9. desember 2019, kl. 10.00 – 17.00
10. desember 2019, kl. 09.00 – 15.00

Påmeldingsfrist
20. juni 2019

Så lenge du finner et påmeldingsskjema under, er det ledige plasser og åpent for påmelding.

Påmeldingsskjema:

Påmeldingen er stengt!

Rull til toppen