Justeringsplikt og rett ved kommunesammenslåinger

Som en del av kommunereformen er det flere kommuner som har besluttet sammenslåing. I et tilfelle hvor det er besluttet sammenslåing har de berørte kommunene nylig tatt kontakt med Skattedirektoratet for å få avklart om kommunesammenslåingen er en såkalt justeringshendelse.

Publisert:

Skrevet av:

Ola Fredriksen, Deloitte Advokatfirma AS
Merverdiavgift

Bakgrunnen for henvendelsen er at det i mange kommuner foretas byggearbeider på kommunenes bygg til en kostnad på kr 500 000 eller mer inklusive merverdiavgift. Slike byggetiltak er etter merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven underlagt justeringsreglene.

Overdragelse av bygg hvor det er utført byggearbeider (påkostninger og ikke vedlikehold) til en anskaffelseskostnad på kr 500 000 eller mer, vil kunne utløse plikt til tilbakeføring av merverdiavgift. For å unngå tilbakeføringsplikt er det i lovverket åpnet for at overdrageren kan inngå justeringsavtale med mottakeren.
Skattedirektoratet har i den aktuelle saken kommet til at kommunesammenslåing er en overdragelse i merverdiavgiftslovens og kompensasjonslovens forstand slik at det må utarbeides justeringsavtaler og justeringsoppstillinger for å unngå at det må foretas justering.

Som følge av at spørsmålet er av stor betydning for kommunene har Skattedirektoratet fremlagt saken for Finansdepartementet til vurdering. Det må trolig påregnes noe tid før Finansdepartementet gir uttrykk for sin oppfatning av dette spørsmålet.

Temaet vil også bli omtalt i fremtidige utgaver av Kommunal økonomi.