Til innhold

Innkalling til NKKs 47. landsmøte 28. november 2023


Publisert: 7. september 2023
Kategori:
0707.0909.23232323

Til NKKs medlemmer

Oslo 7. september 2023

Innkalling til NKKs 47. landsmøte 28. november 2023 kl. 16.00

NKKs medlemmer kalles inn med dette til det 47. landsmøte. Landsmøtet holdes på Quality Airport Hotel Gardermoen den 28. november 2023 kl. 16.00 ifbm. Regnskapskonferansen, Økonomikonferansen og Inkassodagene.

I henhold til NKKs lover § 5 d) andre setning skal: «Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være sendt sentralstyret innen en frist som fastsettes i innkallingen.»

Sentralstyret vedtok i sitt møte 6.9.23 at fristen for innsending av saker i tillegg til de obligatoriske sakene som skal behandles etter forbundets lover settes til 15. oktober 2023 innen kl. 0000. Forslag sendes til asbjorn.o.pedersen@nkkf.no.

Foreløpig saksliste er:

  1. Godkjenne innkallingen
  2. Vedta sakslisten
  3. Valg av dirigent med varadirigent til å lede landsmøtets forhandlinger
  4. Velge to sekretærer til å føre protokollen
  5. Oppnevne tre personer til å underskrive protokollen.
  6. Behandle sentralstyrets beretning.
  7. Behandle forbundets regnskaper som er avlagt etter siste landsmøte
  8. Vedta en strategisk plan som trekker opp de overordnede retningslinjene og hovedprioriteringer for forbundets arbeid i den kommende landsmøteperioden.
  9. Fastsette medlemskontingenten i landsmøteperioden
  10. Uttalelser fra landsmøtet
  11. Endring av NKKs lover
  12. Valg av leder for forbundet.
  13. Valg av sentralstyret: Funksjonstiden for et sentralstyremedlem er inntil 3 sammenhengende landsmøteperioder.

Det skal velges:

 • Leder av forbundet er sentralstyrets leder.
 • Fem sentralstyremedlemmer
 • Tre varamedlemmer i rekkefølge.

Vi ser frem til å møte deg på konferansen og landsmøtet.

Med vennlig hilsen
Svein Henry Berdal

Leder

Asbjørn O. Pedersen
Generalsekretær

Har du ikke meldt deg på landsmøtet med konferanser, så kan du gjøre det her: https://nkkf.no/kursogkonferanser/nkks-47-landsmote-regnskapskonferansen-okonomikonferansen-og-inkassodagene/


ANONNSØRER

chevron-down