Hva var det vi sa?

«Året er 2025. Skatterestansene har vokst med flere milliarder kroner siden Stortinget i 2019 besluttet å sentralisere skatteoppkreveren. Det manglet ikke på advarsel fra Norges Kemner- og kommuneøkonomers forbund. De trekker kun frem stordriftsfordeler og smådriftsulemper. Større fagmiljøer som begrunnelse for stor innsparing. Stordriftsulemper er ikke nevnt noe sted, ei heller smådriftsfordeler. Du vil få mye større byråkrati, lange beslutningslinjer, langt fra publikum etc. Det vil fortsatt i minst 6-10 år benyttes flere parallelle innfordringssystem, det blir ingen «fellesinnfordring» av for eksempel mva og skatt og avgift. Forskjellige personer og forskjellige systemer og forskjellige organisatoriske avdelinger.»

Publisert:

Skatt

Hele denne utgaven av Kommunal økonomi er viet verdens beste skatteoppkrevere. I dette nummeret fremfører forbundet alle sine argumenter på hvorfor skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen fortsatt bør være lokal. KØ november 2019 vil i fremtiden være dokumentasjonen på hva var det vi sa. Vi skal ikke bli beskyld for å være etterpåkloke. Vi setter nå vår lit til Stortinget og ber de snu for tredje gang.

Klikk her for å lese hele utgaven


RISIKABEL REFORM
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund frykter at fellesskapet kan miste betydelige inntekter dersom regjeringen får flertall for å statliggjøre skatteinnkrevingen.

Les mer

LOKAL EFFEKTIVITET
Sluttresultatet er den beste fasiten. Finansdepartementet dokumenterer selv at de kommunale innkreverne har bedre resultat enn staten.

Les mer

2.500 NASJONALE SKATTEKLAGESAKER I KØ I STAVANGER
I 2015 bestemte regjeringen at et nytt, nasjonalt sekretariat for den nye Skatteklagenemnda skulle plasseres i Stavanger. Der ligger 2.500 klager nå og venter.

Les mer