Hva var det vi sa? Kommunal Økonomi november 2019

Hele november-utgaven av Kommunal økonomi er viet verdens beste skatteoppkrevere. I dette nummeret fremfører forbundet alle sine argumenter på hvorfor skatteinnkrevingen og arbeidsgiverkontrollen fortsatt bør være lokal. Kommunal økonomi november 2019 vil i fremtiden være dokumentasjonen på «hva var det vi sa». Vi skal ikke bli beskyld for å være etterpå-kloke. Vi setter nå vår lit til Stortinget og ber de snu for tredje gang.

Publisert:

Aktuelt fra NKK