Høringsutkast til revidert KRS nr. 6 Noter og årsberetning

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til revidert KRS nr. 6 (HU) "Noter og årsberetning". Gjeldende KRS nr. 6 (F) ble fastsatt i 2005, med siste endring i 2010. Høringsutkastet til revidert standard innebærer en tydeliggjøring, og dels en skjerping, av de generelle kravene som stilles til noter. Notekrav som følger av andre kommunale regnskapsstandarder er innarbeidet i høringsutkastet. I vedlegg er det tatt inn et forslag til hvilken rekkefølge notene kan presenteres i regnskapsdokumentet.


Publisert: 30. desember 2013
Kategori:
3030.1212.13131313

Les standarden
Les høringsbrevet

Høringsfrist er 25. april 2014


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle