Høringsutkast til KRS nr. 13 – Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 13 «Engasjement i selskaper – regnskapsmessige problemstillinger». Høringsutkastet omhandler regnskapsmessige problemstillinger når kommuner organiserer virksomhet i form av selskaper. Høringsutkastet omfatter regnskapsføring i kommunenes regnskap av engasjement i interkommunale selskaper (IKS), aksjeselskaper (AS) og samvirkeforetak (SA). Regnskapsføringen i IKS, etter kommunale regnskapsprinsipper, dekkes også. Standarden omfatter videre regnskapsføring ved etablering av stiftelser.


Publisert: 22. september 2015
Kategori:
22. september 2015

Les standarden
Les høringsbrevet

Høringsfrist er 15. desember 2015


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle