Høringsutkast til KRS nr. 12 – Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 12 «Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger». Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av etablering, inntreden og uttreden av kommuner i samarbeidet, overføringer og kjøp/salg mellom kommunene og samarbeidet, felles investeringer i samarbeidet, avvikling av samarbeidet samt behandling av overskudd og underskudd i samarbeidet.


Publisert: 28. april 2015
Kategori:
2828.0404.15151515

Regnskapsføringen både i kommunenes regnskap og samarbeidenes regnskap er dekket. Høringsutkastet omfatter interkommunale samarbeid som er regulert i kommuneloven.

Les standarden
Les høringsbrevet

Høringsfrist er 18. august 2015


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle