Høringsutkast til KRS nr. 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 11 (HU) “Finansielle eiendeler og forpliktelser”. Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser (finansielle instrumenter), herunder derivater.

Publisert:

Kommuneregnskap

Standarden gir også kriterier og retningslinjer for regnskapsføring av sikring. I tillegg til høringsutkastet foreligger tre vedlegg, en veiledning til forståelse og anvendelse av standarden, eksempler på regnskapsmessig håndtering og en ordliste.

I høringsbrevet er trukket fram noen sentrale forhold i standarden og forhold vi spesielt ønsker høringsuttalelsenes syn på. Som følge av høringsutkastet foreslås også endringer KRS nr. 1, KRS nr. 2, KRS nr. 3 (F) og KRS nr. 9 (F). Endringer i disse standardene fremgår i et eget dokument. Vi gjør oppmerksom på at det for disse standardenes vedkommende kun er markerte endringer som er gjenstand for høring.

Høringsfrist er 28. august 2013.

Les høringsutkastet her

Vedlegg A: Veiledning


Vedlegg B: Eksempler


Vedlegg C: Ordliste


Forslag til endringer i andre standarder


Les høringsbrevet her