Høringsutkast til KRS nr. 11 – Finansielle eiendeler og forpliktelser

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 11 (HU) "Finansielle eiendeler og forpliktelser". Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser (finansielle instrumenter), herunder derivater. Standarden gir også kriterier og retningslinjer for regnskapsføring av sikring. I tillegg til høringsutkastet foreligger tre vedlegg, en veiledning til forståelse og anvendelse av standarden, eksempler på regnskapsmessig håndtering og en ordliste. I høringsbrevet er trukket fram noen sentrale forhold i standarden og forhold vi spesielt ønsker høringsuttalelsenes syn på. Som følge av høringsutkastet foreslås også endringer KRS nr. 1, KRS nr. 2, KRS nr. 3 (F) og KRS nr. 9 (F). Endringer i disse standardene fremgår i et eget dokument. Vi gjør oppmerksom på at det for disse standardenes vedkommende kun er markerte endringer som er gjenstand for høring.


Publisert: 2. mai 2013
Kategori:
0202.0505.13131313

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle