Til innhold

Høringssvar på forslag til endring i forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager

NKK har engasjert seg i saken vedrørende forskrift om likeverdig behandling av ikke-kommunale barnehager. Tidligere i år sendte vi et brev til Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet med flere kommentarer og innspill til endinger av regelverket. Vi synes derfor det er gledelig å se at Utdanningsdirektoratet nå foreslår endringer i forskriften der noen av innspillene våre er tatt til følge.


Publisert: 7. november 2013
Kategori:
0707.1111.13131313

Vi foreslo at regnskapet skal legges til grunn i beregningene, og at dette bør justeres tilsvarende den kommunale deflatoren. I likhet med Utdanningsdirektoratet har vi begrunnet våre forslag til endringer med bl.a. forutsigbarhet for både kommune og ikke-kommunal barnehage, samt at vi ønsker en enklere og ressursbesparende ordning.


ANONNSØRER

chevron-down