Høringer

Høringsutkast til KRS nr. 12 – Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger

Styret i GKRS har fastsatt høringsutkast til KRS nr. 12 «Interkommunale samarbeid etter kommuneloven – regnskapsmessige problemstillinger». Høringsutkastet omhandler regnskapsføring av etablering, inntreden og uttreden av kommuner i samarbeidet, overføringer og kjøp/salg mellom kommunene og samarbeidet, felles investeringer i samarbeidet, avvikling av samarbeidet samt behandling av overskudd og underskudd i samarbeidet.

Les mer »
Rull til toppen