Høring - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon

NKK har levert høringssvar på "Høring - Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon".


Publisert: 26. mars 2012
Kategori:
2626.0303.12121212

Les NKKs høringssvar
Les høringsbrev

I departementets forslag er det henvist til at de kan utarbeides nasjonale retningslinjer. Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA) har utarbeidet et forslag til slike nasjonale retningslinjer. NKK har også avgitt høringssvar på disse.

Les NKKs høringssvar
Les høringsbrev


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle