Til innhold

Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

NKK har avgitt høringssvar ang. reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik.


Publisert: 15. november 2013
Kategori:
1515.1111.13131313

Som nevnt i tidligere høringer ønsker NKK at hele ordningen med premieavvik burde vært avviklet, og at betalt premie kommer frem som årets utgift. Vi mener dagens ordning er et brudd med det finansielt orienterte kommuneregnskapet, og anordningsprinsippet, som jo er et av de grunnleggende regnskapsprinsippene i kommunalt regnskap. Det er pensjonspremien som er å anse som bruk av midler, og som skal regnskapsføres i bevilgningsregnskapet i samsvar med arbeidskapitalprinsippet. Regnskapsføring av premieavvik og senere amortisering er ikke tilgang/avgang av midler, og er i strid med arbeidskapitalprinsippet. Arbeidskapital som begrep blir dermed helt misvisende.


ANONNSØRER

chevron-down