Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skattetaten

Finansdepartementet har uteglemt kommunene i høringslisten ved oversendelse av høring ang. overføring av skatteoppkrevingen til Skattetaten. Departementet har nå sendt høringen til alle kommunene, se vedlagte brev fra Finansdepartementet. Høringsfrist: 2. mars 2015


Publisert: 5. desember 2014
Kategori:
0505.1212.14141414

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle