Til innhold

Høring - overføring av skatteoppkrevingen til Skattetaten

Finansdepartementet har uteglemt kommunene i høringslisten ved oversendelse av høring ang. overføring av skatteoppkrevingen til Skattetaten.


Publisert: 5. desember 2014
Kategori:
0505.1212.14141414

Departementet har nå sendt høringen til alle kommunene, se vedlagte brev fra Finansdepartementet.

Høringsfrist: 2. mars 2015

Se aktuelle dokumenter:


ANONNSØRER

chevron-down