Høring – nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester.

Publisert:

Kommuneregnskap

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 20. mai 2013.