Høring - nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Kommunal- og regionaldepartementet har sendt på høring forslag til nye retningslinjer for beregning av selvkost på kommunale betalingstjenester. Vi tar i mot innspill til NKKs høringssvar på e-post frem til 29. mars.


Publisert: 4. mars 2013
Kategori:
0404.0303.13131313

Frist for innsending av uttalelser til høringsnotatet er satt til 20. mai 2013.

Les høringsbrev


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle