Høring – nye forskrifter til kommunelovens økonomibestemmelser

Stortinget vedtok 22. juni 2018 ny kommunelov. I den forbindelse reviderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet forskriftene til kommuneloven. Departementet sender nå på høring forslag til følgende forskrifter:

  • forskrift om finans- og gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner
  • forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier
  • forskrift om beregning av selvkost
  • forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner (KOSTRA)
  • forskrift om kommunalt rapporteringsregister (KOR)

Høringsfristen er 9. august 2019.

Rull til toppen