Til innhold

Høring: Modernisering av regelverket for innkreving hos Skatteetaten og alminnelig namsmann

Finansdepartementet sendte i april ut "Lov om innkreving av statlige krav mv. (innkrevingsloven)" og "Etablering av ett utleggstrekk og modernisering av utleggsprosessen i tvangsfullbyrdelsesloven" ut på høring. NKK har sendt inn høringssvar.


Publisert: 6. juli 2023
Kategori:
0606.0707.23232323
Les NKKs høringssvar

ANONNSØRER

chevron-down