Til innhold

Høring av forslag om at skattekontoret skal kunne endre sitt vedtak til fordel for skatteyter unde den forberedende klagesaksbehandlingen

NKK er enig i departementets forslag om å gi skattekontorene kompetanse til å endre vedtak til skattyterens gunst. Det vil spare ressurser og gjøre at krav som selv skattekontoret mener ikke er korrekte, kan bortfalle tidligere enn om skatteklagenemnda måtte fatte vedtak først.


Publisert: 11. februar 2013
Kategori:
1111.0202.13131313

ANONNSØRER

chevron-down