Påmelding til NKKs landsmøte/konferanse på Hamar

Onsdag 4. juni 2014
fra kl 10.00 Innregistrering
11.30 Lunsj
12.40 Musikals innslag
13.00 Åpning
Taler ved:
- NKKs leder Ole Rødal
- Ordfører Morten Aspeli i Hamar kommune
- Leder av lokalkomiteen Siw Trøbråten
13.20 Ledelse i politiske styrte organisasjoner, ved professor Rolf Solli, Högskolan i Borås
15.30 Lokalkomiteen inviterer til kulturkveld
Torsdag 5. juni 2014

Felles
09.00 ”Hvorfor er ny kommunestruktur nødvendig, eller er det egentlig det?” ved Kjell G. Pettersen, KGP Rådgivning
09.45 Pause
10.00 Tema kommer senere
10.45 Pause
11.00 Tema kommer senere
11.45 Pause
13.00 Lunsj
19.00 NKK inviterer til aperitiff
19.30 Festmiddag hvor Bjarne Brøndbo vil være konferansier og stå for underholdningen
Torsdag 5. juni 2014

Sesjon ØKONOMI
13.00 Tema kommer senere
13.45 Pause
14.00 Tema kommer senere
14.45 Pause
15.00 Tema kommer senere
15.45 Pause
16.00 NKKs 44. landsmøte
Torsdag 5. juni 2014
Sesjon SKATT
13.00 Digitalisering og fremtidens kommunikasjon og service til skatteyterne», et innlegg om A-ordningen (EDAG) med spesiell fokus på hva dette vil bety for skatteoppkreverne.
13.45 Pause
14.00 Borgerservice i Danmark
14.45 Pause
15.00 Svar ut, ny digital kommunikasjonsløsning for kommunene
15.30 Pippi, ny digital kommunikasjonsløsning for SOFIE
16.00 NKKs 44. landsmøte
Fredag 6. juni 2014
09.00 Ledelse på hjernen – med hodet på jobb – ved kommunikasjonsdirektør Arne Selvik
09.45 Pause
10.00 Ledelse på hjernen (fortsetter)
10.45 Pause
11.00 Tema kommer senere
11.45 Pause
12.00 Lunsj
13.00 Hjemreise
Praktiske opplysninger
Konferanseavgift: Medlemmer kr. 3 445,-
Ikke-medlemmer kr. 4 945
Landsstyre i NKK har vedtatt at deltakeravgiften skal settes lavest mulig. Prisen er derfor fast, uavhenging hvor lenge og når du deltar under konferansedagene 4. - 6. juni 2014. Tilknyttingsdøgn kommer i tillegg. Du må allikevel velge i skjema under hva du ønsker å delta på, slik at vi kan gi riktig informasjon til hotellet.
Tidspunkt 4. - 6. juni 2014
Sted Hamar, Scandic Hamar Hotel
Påmeldingsfrist 7. mars 2014
Priser hotell, overnatting og mat NKK tar seg av hotellbestillingen. NKK vil fakturere hotellopphold, alle måltider osv sammen med deltakeravgiften.
Deltakeren må selv gjøre opp eventuelle private utgifter direkte med hotellet før avreise.
Kursdokumentasjon Kursdokumentasjonen fra konferansen vil bli gjort tilgjengelig for deltakerne.
Medlemmer vil på vanlig måte få tilsendt sakspapirer som gjelder NKKs 44. landsmøte.
NKK-godkjent regnskapsfører godkj1
  • Endelig bekreftelse sendes på e-post i god tid før konferansen.
  • Ekstra overnatting, før eller etter kurset, må avtales direkte med hotellet av hver enkelt.
  • Påmeldingen er bindende, konferanseavgiften refunderes ikke! Plassen kan overføres til en kollega.
  • Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å gjennomføre konferansen.

Påmelding

Påmeldingen er stengt!

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle