Til innhold

Fra 1. juli 2014: Forenklinger i reglene om frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg

Ikke lenger krav til særskilt søknad for allerede MVA-registrerte virksomheter


Publisert: 16. mai 2014
Kategori:
1616.0505.14141414

Fra 1. juli 2014 er det ikke lenger nødvendig for virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret å søke særskilt om frivillig registrering. Virksomheten regnes som frivillig registrert når "leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig". Fakturering av husleien med MVA er et kontrollerbart forhold som vil gi tilstrekkelig holdepunkt, men også andre forhold kan være aktuelle. Også en leieavtale hvor det fremgår at husleien vil bli fakturert med MVA vil være tilstrekkelig. For virksomheter som ikke er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret må det fremdeles søkes særskilt om frivillig registrering.

Valgfritt virkningstidspunkt
Fra 1. juli 2014 kan utleier selv velge virkningstidspunkt for den frivillige registreringen innen gitte grenser. Utleier kan dermed velge fra hvilken avgiftstermin den frivillige registreringen skal få virkning. Valgfriheten gjelder avgiftsterminer som går ut mindre enn 6 måneder før utleier enten søkte om eller gav uttrykk for frivillig registrering.For utleiere som ikke allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret regnes denne fristen fra tidspunktet for innlogging av elektronisk søknad eller fra postlegging av papirsøknad. For utleiere som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret regnes denne fristen fra en oppgavetermin som går ut de siste 6 måneder før avgiftsbehandlingen ble tilkjennegitt.


ANONNSØRER

chevron-down