Forutsetninger for beregning av pensjonskostnader for regnskapsåret 2011

Publisert:

Kommuneregnskap