Forutsetning for beregning av pensjonskostnader regnskapsåret 2012

Publisert:

Kommuneregnskap