/Kommunal Finanshåndbok

Forslag til kriterier for valg av leverandør

Kommunen skal velge leverandør av banktjenester etter prinsippet om det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Som et eksempel kan man tenke seg at følgende kriterier vil bli lagt til grunn for valget:


0606.0202.15151515
Publisert: 0606.0202.15151515
Kategori:
  • Pris
  • Service
  • Teknisk bistand
  • Rådgivning
  • Cash Management

De ulike kriteriene bør inneholde underpunkter som forklarer hva som ligger inn under hvert kriterium. Eksempelvis bør margin på innskudd og trekk, samt gebyrer inngå i priskriteriet.

Tilbyderne bør få vite hvordan de ulike kriteriene vektes. Pris er nesten alltid det avgjørende kriteriet når en kommune skal anskaffe ny bankavtale, og dette kriteriet bør vektes høyt, minimum 50 %.

En bør også gi informasjon om hvordan tilbyderne vil bli vektet opp mot tildelingskriteriene, og hva som kreves av bankene for å få topp score. Her er det viktig for kommunen å skille på de ulike kriteriene; når det gjelder priser bør tilbyderne få opplyst at den banken med best pris vil få eksempelvis 10 poeng. På teknisk bistand kan det gis 10 poeng til tilbydere som tilfredsstiller kommunens behov tilstrekkelig.

Ved valg av leverandør vil bankenes score på de ulike kriteriene vektes, og den banken med den høyeste totalscoren utnevnes til vinner av konkurransen, og vil bli tilbudt å forhandle om en endelig avtale.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle