Foreldelse av kompensasjonskrav – ny uttalelse fra Skattedirektoratet

For kommuner og fylkeskommuner er foreldelsesfristen for krav på kompensasjon av merverdiavgift sammenfallende med fristen for å sende inn oppgave for neste periode. Merverdiavgift som f.eks. påløp i første termin 2015 (januar og februar) vil således være foreldet 10. juni 2015.


Publisert: 22. oktober 2015
Kategori:
2222.1010.15151515

Av Ola Fredriksen Deloitte Advokatfirma AS

Lov om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. inneholder en veldig kort foreldelsesfrist og bestemmelsen om foreldelse praktiseres strengt av avgiftsmyndighetene. Skattedirektoratet har nylig avgitt en uttalelse hvor rettsoppfatningen og praksis på området liberaliseres noe.
Konkret gjelder uttalelsen spørsmålet om når foreldelsesfristen starter å løpe i to ulike typetilfeller: Det første typetilfellet er der hvor en kommune eller fylkeskommune har mottatt levering, men fakturering fra selger er forsinket. Det andre typetilfellet er der selger uriktig har fakturert uten merverdiavgift.
Gjennom den nye uttalelsen gir Skattedirektoratet nå uttrykk for at i forsinkelsestilfellene begynner foreldelsesfristen å løpe fra fakturadato, og i tilfeller av uriktig fakturering uten merverdiavgift begynner foreldelsesfristen å løpe fra den dato korrekt faktura utstedes.

I uttalelsen har Skattedirektoratet gitt klart uttrykk for at denne rettsoppfatningen kun gjelder i tilfeller av forsinket fakturering eller uriktig fakturering uten merverdiavgift. Det er således viktig å være klar over at uttalelsen ikke innebærer andre endringer i avgiftsmyndighetenes syn på foreldelse av kompensasjonskrav.

Se uttalelsen her.

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle