Til innhold

Finansiering av ikke-kommunale barnehager

Telemarksforsking har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vurdert pensjonskostnader, kapitalkostnader og åpne barnehager i forbindelse med finansieringen av ikke-kommunale barnehager.


Publisert: 25. februar 2014
Kategori:
2525.0202.14141414

Rapporten vil brukes i arbeidet med ny forskrift om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager.


ANONNSØRER

chevron-down