Til innhold

Finansiering av bredbånd – drifts- eller investeringsbudsjettet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Nærøysund kommune sin vurdering av om kommunens tilskudd til utbygging av bredbånd kan finansieres over investeringsbudsjettet og om tilskuddet kan lånefinansieres.


Publisert: 6. april 2021
Kategori:
0606.0404.21212121

ANONNSØRER

chevron-down