Endringer i uttalelser og notater som følge av ny KRS nr. 4 (F)

GKRS har med bakgrunn i ny KRS nr. 4 (F) som ble fastsatt i desember 2009, gjennomgått uttalelser lagt ut under "Spørsmål og svar" som GKRS har gitt med bakgrunn i den tidligere KRS nr. 4. Gjennomgangen viste at konklusjonen eller drøftelsen etter ny KRS nr. 4 (F) ville blitt vesentlig forskjellig for fire uttalelser. Disse er derfor tatt vekk fra nettsidene. Dette gjelder uttalelelsene om trafikksikring og parkanlegg fra 2006, om rassikring fra 2006, om utbedring av veier fra 2007 og om utskifting av datautstyr fra 2007.


Publisert: 11. juni 2010
Kategori:
1111.0606.10101010

Gjennomgangen avdekket også et behov for en justering av avsnitt 3.2 i notatet "Regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune- og kirkesektoren".

Endret versjonen av notatet finnes her.


ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle