Til innhold

Endringer i KRS 1 og KRS 14

Styret i GKRS har fastsatt noen mindre endringer i de kommunale regnskapsstandardene.


Publisert: 23. juni 2023
Kategori:
2323.0606.23232323

I KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld, er det tatt inn et unntak som innebærer at sosiallån skal regnskapsføres som utlån uavhengig av lånets løpetid. I KRS nr. 14 (F) Konsolidert årsregnskap, er det gjort en endring for at elimineringsunntakene i standarden skal samsvare med KOSTRA-veilederen.


ANONNSØRER

chevron-down