Endringer i KOSTRA regnskapsrapportering fra 2016

KMD har orientert om endringer i rapporteringsforskriften som er gjeldene fra 2016.


Publisert: 3. november 2015
Kategori:
0303.1111.15151515

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle