Endringer i KOSTRA raportering fra 2019

KMD har foretatt enkelte endringer i rapporteringsforskriften fra 2019.

Publisert:

Kommuneregnskap