Til innhold

Endringer i kommunale regnskapsstandarder

Styret i GKRS har fastsatt endringer i KRS nr. 1 Klassifisering av anleggsmidler, omløpsmidler, langsiktig og kortsiktig gjeld og i veiledningen til KRS nr. 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Det er snakk om mindre endringer grunnet lovendringer og nyere tolkningsuttalelser fra Kommunal- og distriktsdepartementet.


Publisert: 15. juli 2022
Kategori:
1515.0707.22222222

ANONNSØRER

chevron-down