Endringer for 2012

Endringer i budsjett-/regnskapsforskriften fra 2012 og endringer i regnskapsrapporteringen (KOSTRA) fra 2012


Publisert: 16. november 2011
Kategori:
16. november 2011

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle