Endringer for 2012

Endringer i budsjett-/regnskapsforskriften fra 2012 og endringer i regnskapsrapporteringen (KOSTRA) fra 2012

Publisert:

Kommuneregnskap