Til innhold

Endringer for 2012

Endringer i budsjett-/regnskapsforskriften fra 2012 og endringer i regnskapsrapporteringen (KOSTRA) fra 2012


Publisert: 16. november 2011
Kategori:
1616.1111.11111111

ANONNSØRER

chevron-down