Endret notat pensjon

Styret i GKRS fastsatte 13.12.12 endringer i notatet «Forståelse av KRS 5 – presisering vedrørende pensjon».

Publisert:

Kommuneregnskap

GKRS fikk innspill som om at den regnskapsmessige løsningen i notatet om at gjenværende akkumulert premieavvik skulle amortiseres i sin helhet dersom kommunen endrer praksis fra amortisering over 10/15 år til amortisering over ett år, i praksis innebar at kommunene ikke kunne gjennomføre en slik endring.
Etter nærmere vurdering har GKRS kommet til at en slik praksis ikke er nødvendig etter regelverket og har endret notatet slik at tidligere års premieavvik kan forsettes amortisert over gjenværende 10/15 års-periode dersom kommunen endrer praksis.