En rundlurt kommuneøkonom

Årets vinner av Kommunalbankens pris – Årets Kommunaløkonom 2014 ble totalt rundlurt på regnskapskonferansen i Trondheim i slutten av november. Han var helt uvitende om at han var med på å dele ut prisen til seg selv.

Publisert:

Aktuelt fra NKK

Rune Stifjell | Årets kommunaløkonom 2014 | NKK | Kommunalbanken
Rune Stifjell ble kårets til Årets kommunaløkonom 2014. Prisen ble delt ut av Lars Strøm Prestvik (utlånssjef i Kommunalbanken) og Gerd Signe Vigebo (leder av NKK). Foto: Geir-Ove Hauge.


Hvordan var det å være med på å dele ut prisen til seg selv?
Starten var jo helt sånn som vi har pleid å gjøre. Jeg har jo vært med på 7-8 av utdelingene tidligere og arbeidsdelingen mellom NKK sine representanter og Kommunalbanken er godt innarbeidet og gikk som planlagt. Så ble det jo for min del betydelig forvirring mot slutten.

Ble du grundig lurt?

Ja totalt rundlurt. Og det har tydeligvis vært mange involvert og alle har spilt så godt at jeg ikke hadde noen mistanker.

Når skjønte du at det var deg?

Ikke før Lars var nesten ferdig, tror det var andre, tredje siste punkt han nevnte at det ikke stemte med det vi hadde snakket om i fagkomiteen for to uker siden. Da måtte jeg se bort på Gerd Signe og hun klarte ikke akkurat beholde noe pokeransikt.

Hva føler du akkurat nå?

Jeg er skikkelig glad og rørt og overrasket.

Hva betyr denne prisen for deg personlig?

Jeg har jo vært med fra starten med å få opprettet prisen og lage statutter. Det vi snakket om i startfasen var at vi ønsket at prisen skulle bli oppfattet som en anerkjennelse så nær sagt i «bransjen» ved at den gis til kommunefolk etter forslag og vurdering av andre kommunefolk. Jeg kjenner på at jeg setter stor pris på å ha fått den av «mine egne» og at vi dermed har oppnådd intensjonen.

Hva vil du bruke stipendet til?

Det har jeg ikke fått noen klare tanker om. Tenker at jeg først vil sjekke om det er noen føringer på det fra Kommunalbanken.

Om kandidaten

Rune er 44 år, og har bachelor i kommunal økonomi og ledelse, samt master i offentlig ledelse og styring.
Han var økonomisjef i Skjervøy kommune fra 1997 til 2014. Har permisjon fra stillingen i Skjervøy, og er nå økonomisjef i Karlsøy kommune.
Rune var medlem i sentralstyret i NKK 9 år fra 2002-2011. I denne tiden var han leder av fagutvalg økonomi i flere år. Etter han gikk ut av sentralstyret har han vært medlem i fagutvalg økonomi, og har gjort en solid innsats der.
Han er medlem i fagkomiteen til GKRS, og er medlem i KLP sitt forum for økonomisjefer.
Rune har lang erfaring og stor kompetanse innenfor regnskap og økonomistyring i kommunesektoren. Fylkesmannen i Troms beskriver han som pliktoppfyllende og får arbeidet gjort innenfor de tidsfrister som gjelder. Han bidrar også utenfor sin egen kommune, og er en ressurs og en god samarbeidspartner for Fylkesmannen og de øvrige kommunene i fylket.
Rune var med i ei gruppe i regi av fylkesmannen i Troms som laget maler for økonomiplanen.
Rune beskrives som en meget dyktig økonomisjef, og han har svært god arbeidskapasitet. I kommunen tar han på seg arbeidsoppgaver som går langt utover selve økonomiområdet, som oppfølging av prosjekter, bemanningsplan.
Han har vært en pådriver og prosjektleder ved innføring av felles økonomisystem og innkjøpsreglement i Nord-Troms kommunene.
Rune er en del av den administrative toppledergruppa kommunen. Han er en engasjert og positiv leder som samarbeider godt og konstruktivt med andre ledere, øvrige ansatte og politikere.
Han utfører arbeidet på en svært punktlig og pliktoppfyllende måte. Fagligheten i hans arbeid er alltid i ypperste klasse.
Tidligere rådmann i Skjervøy kommune beskriver Rune som en av sine mest betrodde ledere. Han er et svært behagelig og vennlig medmenneske å arbeide sammen med. Han får de aller beste skussmål og anbefalinger.