Til innhold

Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har sendt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».


Publisert: 4. oktober 2022
Kategori:
0404.1010.22222222

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter.

Høringsfrist er 20. november 2022.


ANONNSØRER

chevron-down