Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering

Styret i GKRS Foreningen for god kommunal regnskapsskikk har sendt notatet «Digitale løsninger og avgrensning mellom drift og investering på høring».

Publisert:

Kommuneregnskap

I notatet drøftes når kommuners anskaffelse av digitale løsninger, hovedsakelig i form av programvare, kan klassifiseres som investeringsutgifter.

Høringsfrist er 20. november 2022.