Velkommen til økonomikurs for ikke-økonomer. Det er for deg som er attestant eller anviser i alle kommuner. Det vil være forskjeller fra kommune til kommune, men du skal sitte igjen med mer forståelse på hva det er viktig å tenke over når du kjøper varer og tjenester på vegne av kommunen. Da vil det være lettere å stille spørsmål til økonomiavdelingen deres, og få ta i deres lokale kontoer og momskoder. Hva dette er, skal du lære ut over i kurset.

Etter kurset, så kan du:

  • Kontere faktura riktig
  • Handle på riktig
  • Kunne begreper som økonomiavdelingen snakker om
  • Skjønne hvorfor vi må gjøre som vi gjør

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle