Filene må lagres på egen datamaskin før beregning.

 • Rentekurven
  Her gjøres beregninger for å få riktig rentekurve som legges inn i A-gjeld.
 • A-gjeld
  Regneark for styring av kommunens innlån og gjeldsportefølje.
  (Excel-filen må lagres lokalt for å bruke egne data i modellen)
 • Attribusjonsanalyse
  Beregning av hva som bidrar til mer- og mindreavkastning i en aktiviaportefølje.
 • VaR-modell - oppdatert pr. 31.12.2013
  Simuleringsmodell basert på månedlige observasjoner over 10 år.


Tilbake til forsiden

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle