I økonomi og IKT-enheten er det ledig 100 % fast stilling som
Rådgiver - Økonomi
Stillingen vil få et særlig ansvar for driftsbudsjettet.
Hovedoppgaver:

 • budsjett- og økonomiplanarbeid i nær samhandling med enhetene
 • budsjettkontroll, analyse- og rapporteringsarbeid
 • saksbehandling overfor politiske utvalg
 • opplæring og oppfølging av enhetene
 • bidra til at organisasjonens økonomiarbeid gjennomføres effektivt og hensiktsmessig

Vi vil at du:

 • har høyere økonomiutdanning
 • har minimum 2 års arbeidserfaring innen fagfeltet
 • har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • er analytisk, strukturert og kan jobbe selvstendig
 • er løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • har kjennskap til Visma Enterprise
 • kan bidra til nytenking og effektiv bruk av IKT-verktøy

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

 • en selvstendig stilling i en organisasjon i utvikling
 • lønn etter avtale
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • hybelleilighet/leilighet etter avtale og i hht. retningslinjer for boligtildeling for LL
 • allsidig velferdstilbud, bla. treningskort, sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring

Vi vil vektlegge personlig egnethet.
Tiltredelse etter avtale.
For ytterligere informasjon, kontakt økonomisjef Elin Dolmseth, tlf. 79 02 23 33 / 916 28 100, e-post elin.dolmseth@lokalstyre.no, eller se våre internettsider www.lokalstyre.no.
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.
Søknad elektronisk på www.lokalstyre.no innen 23.5.17.

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle