Regnskapskonferansen

Mandag 9. desember

10.15 Nyheter fra GKRS, ved Charlotte Herje, kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.15 Innovasjon, risiko og kommuneøkonomi, ved Ailin Aastvedt, Seniorforsker og statsautorisert revisor, Telemarksforsking og Charlotte Sørensen, Høgskolen i Østfold

12.15 KOSTRA timen, ved Nina Teig, økonomisjef i Trøgstad kommune

13. 00 Lunsj

14.15 Tolga-saken – ett år etter, ved Morten Alm Birkelid, daglig leder av Hedmark Revisjon IKS

15.15 Godt nytt regnskapsår, ved Åge Sandsengen, Kommunalsjef økonomi, teknisk og næring i Nord-Aurdal kommune og Asbjørn O. Pedersen, generalsekretær i NKK

16.15 Godt nytt regnskapsår fortsetter.

17.00 Slutt for dagen

Kemnerkonferansen

Mandag 9. desember

10.15 Hvordan redusere handlingsrommet til de kriminelle ved hjelp av kemnerens – innfordring og kontroll – virkemidler ved foredragsholdere fra Oslo kemnerkontor

11.15 Hvordan redusere handlingsrommet til de kriminelle ved hjelp av kemnerens – innfordring og kontroll – virkemidler fortsetter

12.15 RPA – hva nå? Nye muligheter knyttet til digitalisering av skatteoppkreverne», ved Øystein Hillestad, Oslo kemnerkontor

13. 00 Lunsj

14.15 RPA – hva nå? Nye muligheter knyttet til digitalisering av skatteoppkreverne», fortsetter

15.15 God skatteinnkreving har alltid vært lokale øyne - kemnerens historie, ved advokat Jan Grønnerud

16.15 God skatteinnkreving har alltid vært lokale øyne - kemnerens historie fortsetter

17.00 Slutt for dagen

Tirsdag 10. desember

09.00 Regnskapsbransjen i et bærekraftig fugleperspektiv inn i fremtiden, ved Håkon Skaug, Kraby Konsølting

10.00 Slik blir din nye pensjon, ved Vidar Pedersen, Aon

11. 00 SAF-T unødvendig byråkrati - eller uante forretningsmuligheter?, ved Steve Cole, Prisolve AS

12.15 Politikk utenfor Ring 3, ved Eivind Undrum Jacobsen, journalist i NRK Nordland

13.00 Lunsj

14.15 Vi åpner den tiende luken i adventskalenderen, og hvem kommer ut?

15.00 Slutt

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle