Alle artikler i kategorien:

Samvariasjon mellom aktiva

Vi har hittil sett på hvordan vi kan beregne forventet avkastning og varians ved hjelp av observasjoner over en tidsperiode. I studien av porteføljeteori er vi i tillegg avhengig av å ha en oppfatning om hvordan ulike aktivaer samvarierer med hverandre. I dette kapittelet vil vi introdusere et begrep som kvantifiserer dette forholdet.


Les mer

Noen elementære statistiske begreper

I studien av porteføljeteori vil vi være opptatt av hva som skjer når vi kombinerer individuelle verdipapirer i en portefølje. Porteføljens risiko blir ofte målt som variabiliteten i avkastningen porteføljen gir. Som en konsekvens av dette vil det viktigste spørsmålet vi stiller være; Hva skjer med variabiliteten i avkastningen når vi legger til et eller flere verdipapirer til vår portefølje. I dette kapittelet vil vi introdusere noen statistiske begreper som vi benytter for å svare på dette spørsmålet.


Les mer

Kildehenvisning


Les mer

Innledning

Porteføljeteori, eller det å sette sammen optimale finansiell porteføljer, bygger på tradisjonelle økonomiske betraktninger og tar i bruk velkjente økonomiske og statistiske ”verktøy”. Her som i alle andre markeder må løsninger finnes i utfallsrom hvor tilbud og etterspørsel møtes. Nå er imidlertid ikke finansiell avkastning en tradisjonell vare eller tjeneste hvor det uten videre er enkelt å anslå nytteverdien for investor. Grunnen til det, er at det hefter usikkerhet ved finansiell avkastning, og jo høyere forventet avkastning jo høyere vil normalt risikoen for å oppnå denne avkastningen være.


Les mer

Innføring i nytteteori

Før vi går i gang med den egentlige porteføljeteorien, skal vi gi en kortfattet innføring i et rammeverk som forsøker å belyse en investors preferanser når han står overfor valget mellom ulike goder. I økonomisk teori bruker man såkalte nyttekurver for å beskrive disse preferansene.


Les mer

En porteføljes forventede avkastning og risiko (varians)

Den forventede avkastningen til en portefølje, E(rp) finnes ved å vekte den forventede avkastningen for hvert enkelt verdipapir i porteføljen. Det enkelte verdipapirs vekt er følgelig det samme som andelen av porteføljeverdien investert i verdipapiret.


Les mer

Den optimale porteføljesammensetningen

Vi har hittil beskjeftiget oss med hvordan vi kan redusere risiko ved å kombinere risikofylte investeringer i en portefølje. I dette kapittelet skal vi se på hvordan vi kan sette sammen den optimale porteføljen. Vi vil med andre ord søke den porteføljen som gir den høyeste avkastningen for en gitt risikoeksponering.


Les mer

Avkastningskrav for porteføljer og verdipapirer

Vi har tidligere slått fast at i et perfekt marked vil alle investere risikofritt og/eller i markedsporteføljen.


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle