Valutarisiko

Innenfor vår eksempelportefølje vil det kunne oppstå valutarisiko innenfor investering i utenlandske statlige rentepapirer (Risikoklasse 1), innenfor aksjefond og hedge fond (Risikoklasse 5) og innenfor enkeltaksjer og Private Equity fond (Risikoklasse 6). Ved å definere våre aktivaklasser som vi har gjort (og det er en definisjon vi har gjort) har vi ikke adgang til å ta valutarisiko i risikoklassene 1, 2, 3 og 4.


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle