Behovet for strategi

Også for forvaltning av kortsiktig likviditet er det behov for en strategi. En slik strategi må legge vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.


Les mer

Overordnete rammer

Med ”ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål” menes midler som skal kunne være tilgjengelige for å dekke kommunens betalingsforpliktelser etter hvert som de forfaller innenfor en kort og mellomlang tidshorisont.


Les mer

Relevante plasseringsformer

1. Bankinnskudd
Bankinnskudd kan gjøres både som løpende pt. innskudd (innskudd uten tidsbinding) eller som termininnskudd (innskudd med tidsbinding).


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle