Alle artikler i kategorien:

Utøvere

Kategori:

Kredittilsynet hadde i 2008 tilsyn med følgende aktører som er direkte involvert i finansmarkedene:


Les mer

Overvåkere

Kategori:

Liste over overvåkere.


Les mer

Markeds- og systemregulatorer

Kategori:

Liste over markeds- og systemregulatorer.


Les mer

Finansielle rådgivere

Kategori:

Investeringsrådgivning som er konsesjonspliktig, er nærmere definert i verdipapirhandellovens § 2-4 som personlig anbefaling til en kunde om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter. Det er ikke avgjørende om investeringsrådgivningen skjer på foretakets eller kundens initiativ. Det må likevel avgrenses mot generelle anbefalinger og råd om plasseringer i ulike typer instrumenter (allokeringsanbefalinger), som ikke er konsesjonspliktig investeringstjenestevirksomhet.


Les mer
Tilbake til forside Kommunal Finanshåndbok

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle