Budsjettering og regnskapsføring av investeringer

Investeringsbudsjettet er ettårig, og ikke årsuavhengig. Videre skal investeringsbudsjettet være realistisk. Det betyr at man ikke skal fullfinansiere prosjekter som går over flere år, men bare med det man forventer skal forbrukes i budsjettåret.


Publisert: 29. juni 2010
Kategori:
2929.0606.10101010

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle