Beregning av minste tillatte avdrag på lån og innlån til utlån og forskutteringer

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har svart på brev fra Norges Kommunerevisorforbund.


Publisert: 18. februar 2014
Kategori:
18. februar 2014

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle