/Kommunal Finanshåndbok

Behovet for strategi

Også for forvaltning av kortsiktig likviditet er det behov for en strategi. En slik strategi må legge vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet.


Publisert: 0606.0202.15151515

Tidshorisonten for når midler skal anvendes er avgjørende for forvaltningen av midlene, herunder hvilken risiko/avkastning en bør legge til grunn for forvaltningen. Den rene driftslikviditeten bør alltid stå inne på konsernkontoen. Det er kort til mellomlang overskuddslikviditet (som har en forpliktelse som motpost) som kan forvaltes noe lenger (men fremdeles kortsiktig). For denne overskuddslikviditeten er det viktig å ha en tydelig og operativ strategi.

Ikke minst er en slik strategi viktig for å etablere et ”glassklart” skille mellom forvaltningen av kortsiktig likviditet og forvaltningen av langsiktige finansielle aktiva.


Tilbake

ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle