Avstemming landsmøte

  • Landsmøtesak nr. 1 - Godkjenning av innkallingen

    Saksopplysninger:

    NKKs medlemmer er generelt blitt orientert om landsmøtedatoen gjennom fagbladet Kommunal Økonomi og på NKKs internettside. Innkalling til landsmøte er sendt ut til alle medlemmer 30. mai 2017, og ble tatt inn i forbundet fagblad i mai og juni utgaven, og inneholdt foreløpig saksliste, tid og sted for landsmøtet.

    Sentralstyrets innstilling:

    Innkallingen til landsmøtet 30. august 2017 godkjennes.
ANONNSØRER

chevron-downmenu-circlecross-circle